Tadashi Abe – Première série – Technique n°7 (JARA8)

Irimi nage ura sur saisie ryote dori

Tadashi_Abe_irimiJPG
Tadashi ABE exécutant IRIMI NAGE URA